Công ty TNHH TM&XD Hồng Phước

Công ty với ban lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm kèm

theo đội ngũ chuyên gia đã từng tham gia quản lí điều hành nhiều dự án lớn

Tất Huỳnh An Khang

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcor.

Trần Hồng Dương

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcor.

Dương Đức Hà

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcor.

CƠ CẤU TỔ CHỨC